Comp 2_00000

Ben je directeur van een middelgroot bedrijf en kost leidinggeven je erg veel tijd? Kom je aan de echt belangrijke zaken nauwelijks toe en moet je teveel dingen zelf doen? Zou je wel taken willen loslaten maar heb je het gevoel dat de organisatie dat niet opvangt? Dan hebben wij de oplossing. Succesvol je bedrijf leiden in 7 minuten per dag. Dat kan als jouw bedrijf een ‘Intelligente Bedrijfscultuur’ heeft.

Meer weten?
Bel 020-4161930 of meld je aan.

Onze oplossing
in 1,5 minuut

Scene3a-Opleiding_00046

Herken je dit?

Er wordt vaak gezegd dat we onze organisaties niet naar de toekomst kunnen brengen met de management stijl van het verleden. Toch worden de oplossingen liever gezocht in de techniek. Maar softwarematige systemen geven cijfermatige inzichten… en dat is niet het antwoord.

Geldverslindende zaken als weerstand tegen verandering, interne wrijving, sluipende groei van de interne bureaucratie, oplopend ziekteverzuim, burn-out, hoog personeelsverloop, hoge faalkosten, noem maar op, zijn wel zichtbaar in de data… maar de verandering ervan ligt in de bedrijfscultuur.

Omdat ons vak ons de gelegenheid geeft om overal ‘in de keuken te kijken’, zien wij dat dit vaak zo gaat. Op basis van honderden ervaringen hebben wij een sluitende oplossing kunnen ontwikkelen: 

‘De Moverum Management-Methodologie’ als het fundament van ‘De Intelligente Bedrijfscultuur’.

Wat maakt moverum anders?

Het belangrijkste verschil is dat een ‘Intelligente Bedrijfscultuur’ echt zelfregulerend is. Wie maakt dat verschil? Jij, als je eenmaal de wereld begrijpt achter de zogenaamde rationele processen. Dan zie je ook de werkelijke impact van je eigen rol hierin als directeur.

Wij hebben de (tot nu toe steeds ontbrekende) dimensie van leidinggeven gevonden die bedrijfsculturen zelfsturend maakt ten gunste van de energie in de organisatie: rustig rationeel richting geven aan emotie-geladen situaties.

20 jaar ervaring, onderzoek en ontwikkeling heeft ons de inzichten gegeven hoe de vele symptomen van een bedrijfscultuur onder controle te krijgen zijn door vanuit de essenties te opereren. Essenties zoals de broncode van leiderschap, het universele mechanisme dat organisaties in beweging brengt, de ijzeren logica van de gevoelsprocessen, etc.

Hoe werkt het?

Stellende trap: ‘Moverend Leiderschap’ is een nascholing voor (top)managers die hun eigen ondernemerschap weer de ruimte willen geven. 

Vergrotende trap: ‘De Moverum Management Methodologie’ doet hetzelfde voor het gehele management team. Eenduidigheid in het uitrollen van het beleid.

Overtreffende trap: ‘De Intelligente Bedrijfcultuur’ ontstaat als dit voor alle partijen de toegejuichte, energie genererende stijl van leidinggeven wordt.

Je ervaart zelf de magie, de impact en de spin-off van charismatisch leiderschap als er steeds meer ruimte in je agenda ontstaat om je eigen talenten weer voorrang te geven. 

De een zoekt het in ‘flex-werken’ dat ander in ‘output gericht leidinggeven’ maar het komt allemaal op hetzelfde neer: de zaken op ontspannen wijze in de hand hebben.

Om aan te tonen dat het geen lege woorden zijn, houden wij de instap laagdrempelig. 

De eerste sessie maakt meteen duidelijk of dit is wat je zoekt, daarna maken we afspraken. Maar let op: ook een positieve verslaving begint met het eerste shot.

Meer weten? 

Bel 020-4161930 of schrijf je in.

Hoe werkt het?

Stellende trap: ‘Moverend Leiderschap’ is een nascholing voor (top)managers die hun eigen ondernemerschap weer de ruimte willen geven.

Vergrotende trap: ‘De Moverum Management Methodologie’ doet hetzelfde voor het gehele management team. Eenduidigheid in het uitrollen van het beleid.

Overtreffende trap: ‘De Intelligente Bedrijfcultuur’ ontstaat als dit voor alle partijen de toegejuichte, energie genererende stijl van leidinggeven wordt.

Je ervaart zelf de magie, de impact en de spin-off van charismatisch leiderschap als er steeds meer ruimte in je agenda ontstaat om je eigen talenten weer voorrang te geven.

Om aan te tonen dat het geen lege woorden zijn, houden wij de instap laagdrempelig. De eerste sessie maakt meteen duidelijk of dit is wat je zoekt, daarna maken we afspraken. Maar let op: ook een positieve verslaving begint met het eerste shot.

Meer weten? 
Bel 020-4161930 of schrijf je in.

Moverum-man
 • “De moverum trainingen zijn letterlijk ‘life changing’. Ik heb in mijn leven meer dan 40 trainingen gevolgd maar geen enkele zo goed als deze.

  Het is de enige training die ik durf aan te bevelen aan zowel zakenrelaties als vrienden en familie in de geruststellende wetenschap dat ze heel veel waarde krijgen voor hun geld.”

  Maurice Bakker
  Maurice Bakker
  Founder/COO
  Holland Startup
 • “moverum heeft ons team van locatiedirecteuren een nieuwe impuls gegeven. Door de intensieve training zetten we managementvaardigheden bewuster in en spreken we dezelfde taal. Merkbaar effectief leiderschap!”

  Herman den Hollander
  Herman den Hollander
  Directeur
  Wartburg College Dordrecht
 • “moverum is de missing link in management land. Deze ‘herscholing’ is een simple, shocking and stirring cocktail of human resourcefulness. Een bedrijf hebben impliceert niet dat je het kunt runnen en behouden. Groei vraagt ondernemingsgeest en visie, return on investment vraagt leiderschap van mensen. Dat kun je trainen bij moverum.”

  Claudia van der Lugt
  Claudia van der Lugt
  Eigenaar
  Alizonne Clinics
 • “Wat moverum aanbiedt is een oplossing voor èlk organisatorisch vraagstuk. Had ik dit maar 30 jaar eerder geleerd.”

  Willem Prinselaar
  Willem Prinselaar
  former supervisory board member
  ICI
 • “De moverum training heeft een opbouwend, motiverend en constructief teambuilding effect gegenereerd binnen mijn management team en heeft daarmee geheel voldaan aan wat wij zochten.”

  Mark Vorsselmans
  Mark Vorsselmans
  Gedelegeerd Bestuurder
  Vorsselmans NV
 • Door moverum heb ik mijn eigen efficiënte en effectieve wijze van leiding geven kunnen ontwikkelen. De training heeft mij ‘extra’ tijd opgeleverd omdat er eigenaarschap is ontstaan binnen het team. Ik ben gegroeid van manager naar leider.

  moverum is een must voor elke leidinggevende!

  Jeroen Mansveld
  Jeroen Mansveld
  Omgevingsmanager
  Mobilis TBI
 • “De training heeft ons team geleerd dat leiderschap niet gaat over gelijk hebben, maar over het bereiken van doelen.”

  Nicolas Pinglot
  Nicolas Pinglot
  Change Club President
  Hitachi Consulting
Ralph Spee

Ralph Spee

Koos Spee

Koos Spee

Niels Spee

Niels Spee

Over moverum

Onze ervaring: de technologische ontwikkelingen zijn te snel geworden voor de bekende manier van leidinggeven. Het telkens aanpassen van de bedrijfsstructuur om de firma in sync te houden met de markt is in feite sturen aan de achterkant terwijl de bedrijfscultuur een remmende factor wordt. Wat wel werkt is leidinggeven aan de bedrijfscultuur zodat de structuur er in kleine pijnloze stapjes met mee beweegt. Dit is sturen aan de voorkant.

Onze missie: organisaties interessant maken voor de interessante mensen.

Onze visie: beheerst en consequent leiderschap maakt organisaties interessant.

Onze droom: ook bedrijfsculturen van grote organisaties rationeel bestuurbaar maken.

Onze ambitie: maatgevend zijn voor de organisatie van de 21e eeuw.

Onze maatschappelijke bijdrage: de menselijke maat gebruiken om de slagkracht, de lenigheid en de toekomstbestendigheid van organisaties veilig te stellen.

moverum

Gebouw Astoria
Keizersgracht 174 
1016 DW Amsterdam

E-mail: info@moverum.com
Telefoon: 020 416 1930

BTW NL 8227 90 385 B01

KvK Amsterdam 505 30 747

Neem contact met ons op